​​​​ایده نوین تجارت لاتیدان

​کانون تبلیغات لاتیدان از سال 1397 در زمینه مجری تبلیغات محیطی شهر بندرعباس شروع به فعالیت نمود. در طول این سال ها لاتیدان توانست با ارائه خدمات و مشاوره تبلیغات مناسب و جلب اعتماد، دامنه ی مشتریان وفادار خود را افزایش و حفظ نماید، چرا که معتقدیم مشتریان وفادار ما بزرگترین سرمایه های ما به شمار میروند.
هم اکنون با بیش از 850 متر مربع فضای تبلیغات محیطی در اختیار، تلویزیون های تبلیغاتی در اماکن تجاری، واحد طراحی و ایده پردازی، توانسته ایم ارائه ی خدمات نوین و خلاقانه را برای  مشتریان خود به ارمغان  آوریم.
لاتیدان پل ارتباط با مخاطب

​گرافیک مانندجاده ای بی انتهاست 
و در صعب العبورترین مسیرها پلی میشود برای ارتباط با مخاطب