​​​​ایده نوین تجارت لاتیدان

بایدها و نبایدهای تایپوگرافی

بایدها و نبایدهای تایپوگرافی
 تایپوگرافی چیست؟ در فرآیند تایپوگرافی اطلاعات به فونت تبدیل و تایپ می‌شوند و سپس طراح با استفاده از تکنیک‌های هنرهای دیداری، به آن‌ها رنگ و فرم اضافه می‌کند. در این حالت حروف کشیده یا خمیده می‌شوند، با انواع فونت‌ها و بافت‌ها بازی می‌شود و در نهایت یک اثر هنری پیدی می‌آید که دیگر صرفاً یک جمله یا کلمه نیست. در واقع یک هنرمند تایپوگرافیست باید بتواند زیبایی را با گویایی …
ادامه مطلب